https://youtube.com/watch?v=nY-skzcQQQk
Phantom Day #ファントムデイ #USDM #JDM #STANCE #搬入#搬出#搬出動画#搬入動画#V …

関連ツイート

https://twitter.com/yu_sukastyle/status/1475272333879554052